Vedtekter og barnehagekontrakt

På linken nedenfor finner dere et samlet dokument for vedtektene til barnehagen, vedtektene til Nesbru kvinne- og familielag og barnehagekontrakten. Dette ligger også i Vigilo som er det nye opptakssystemet for barnehagene i Asker fra 2020.