SU/FAU

Barnehagen har en SU-leder og to foreldre som sitter i FAU. Det er ønskelig at FAU skal betså av en foreldre fra storebarnsavdelingen og en foreldre fra småbarnsavdelingen. 

Det er jevnlige SU-møter i løpet av et år hvor det blir tatt opp ting som feks. årsplan, dugnad, mat, andre arrangementer og diverse som er aktuelt for barnehagen og foreldrene.