Styret

Nesbru barnehage er en foreldreeid barnehage og styret i Nesbru barnehagen består av totalt 7 personer.

Vår styreleder, Pål Kristiansen, er ekstern styreleder som vi leier, og han har vært i stillingen siden 2015.

Ellers i styret sitter daglig leder, en ansattes representant og 4 foreldre som har barn i barnehagen i tillegg er det en varamedlem som også er foreldre til et av barna i barnehagen. For å sikre kontinuitet innad i styret er det ønskelig at styremedlemmene sitter minimum 2 år av gangen. Vi har hatt flere foreldre som har valgt å sitte alle årene barnet deres har gått hos oss.