Ekorn

...

Vår småbarnsavdeling heter Ekorn. Her har vi plass til 9 barn i alderen 0-2 år. De ansatte på avdelingen består av 1 pedagogisk leder og 2 assistenter. 

Hovedfokuset vårt er å gi barna omsorg og trygghet i hverdagen. Dette tenker vi er elementært for at barna skal tørre å utforske, leke og lære. 

Inne på avdelingen har vi ulike leker tilpasset barnegruppens alder. Vi har blant annet en lekehytte hvor barna kan "gjemme" seg bort litt mens de ser opp i stjernehimmelen. Vi har bøker og leker som fremmer barnas nyskjerrighet og undring. På bordet på avdelingen har vi formingsaktiviteter og måltider. På det store, myke og fargerike teppet foregår de magiske samlingsstundene våre. 

Vi har samlingsstunder og aktiviteter hver dag som er godt planlagte på forhånd for at barna skal få mest mulig læring og utbytte av dette. 

Det flotte uteområde vårt brukes også daglig av småbarna. Vi har både grillhytte, lavvo, skog, variert terreng, flere husker og mange lekeapparater som er tilpasset småbarna. Her kan de minste barna utvikle de grovmotoriske ferdigheter i natrulige omgivelser. Ofte er både Skog og Ekorn ute sammen, her ser vi utvikling av sosial kompetanse på tvers av alderskull og avdelinger. Småbarna strekker seg også grovmotorisk etter de eldre barna hvor de klatrer sammen opp i akebakken eller i lekestativer. 

På Ekorn jobber vi hver dag med sosial kompetanse hvor vi har fokus på at de skal lære empati, rolletaking, turtaking, selvhevdelse, prososial atferd, selvkontroll, leke, glede og humor.

Velkommen til oss!