Barnehagen vår

Nesbru barnehage er en privat barnehage som eies av Nesbru kvinne- og familielag. Barnehagens formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage med et høyt service nivå og kvalitet i alle ledd, Vi åpnet våre dører allerede i 1945! Siden den gang har barnehagen gått gjennom mange endringer og barnehagen består nå av 29 barn fordelt på 2 avdelinger. Skog består av 20 barn fra 3-6 år og Ekorn består av 9 barn fra 1-2 år. 

 

Nesbru barnehage skal få helt ny lokaler og større barnehagekapasitet fra august 2021.

Se link.

Bygging av nye Nesbru barnehage, oppdatert 14.01.21

 

 

 

Barnehagen har et meget stor og variert uteområde som vi bruker mye i vår hverdag. Både lavvo, ny grillhytte, nye lekeapparater og variert terreng finner vi på uteområde til barnehagen. Vi ligger perfekt til fine turområder som blant annet Grønlia, Holmenskjæret og det er kort vei til kollektivtrafikken. 

...

Visjon:

Barnehagens visjon er: Hver dag som et eventyr.. Med denne visjonen ønsker vi at barna skal oppleve en eventyrlig hverdag sammen med oss uansett om vi er inne eller ute. Vi ønsker at barna skal oppleve små eventyr hver dag i form av gode opplevelser i både formell og uformell læring. Vi ønsker rett og slett å skape eventyrlige barnsdomsminner sammen med barna. 

Satsningsområde:

«Læring gjennom lek»

Dette er barnehagen satsningsområde for 2019/2020. Barnehagen har mye fokus på lek, både oranisert av voksne og frilek. Det er gjennom lek barna lærer å kjenne seg selv, verden, andre og alt rundt dem. Viktige sosiale ferdigheter som blant annet empati, rolletaking, prososial atferd, selvkontroll, selvhevdelse, glede og humor lærer de også gjennom leken. Det er i barnehagen alt starter, og her starter det med lek og sosialt samspill. At barna lærer seg sosiale lekekoder er en viktig del for videre læring. 

Når et barn kommer hjem fra barnehagen hører man ofte barnet si «i dag har jeg bare lekt». Det barnet ikke er klar over eller klarer å uttrykke er alle de ferdighetene barnet faktisk har tilegnet seg i løpet av dagen.