Ansatte

Ekorn (småbarn fra 0-2 år)

Kaja Haavik

Stilling: Assistent

Kaja startet hos oss som vikar via Ethos bemanning. Kaja imponerte stort med sitt sprudlende vesen og høsten 2018 ble hun ansatt i 100% stilling hos oss som assistent.

Margit Stake Hærum

Stilling: Pedagogisk leder
404 10 595
ekorn@nesbrubarnehage.no

Margit er utdannet førskolelærer og har jobbet i barnehage siden 1984. Hun startet som pedagogisk leder hos oss i 2018.

Faste Vikarer

Stilling: Vikar

Barnehagen har 2 faste vikarer vi benytter ved behov, Jonas og Rimah. Jonas og Rimah er begge supre vikarer som vi leier via vikarbyrået Ethos Bemanning. De har begge jobbet i faste vikarstillinger hos oss siden våren 2020.

Anna Ustupska

Stilling: Fagarbeider

Anna er utdannet førskolelærer fra Polen og har jobbet i andre barnehager før hun startet som fagarbeider hos oss i 2016.

Skog (storbarn 3-6 år)

Jon Olberg

Stilling: Assistent

Jon har jobbet som assistent i andre barnehager før han startet hos oss i 2011. Jon har et brennende engasjement for å være ute og bidrar godt i villmarksklubben til barnehagen.

Helene Solheim

Stilling: Assistent

Helene har jobbet som assistent i andre barnehager før hun startet hos oss i 2016. Siden oppstart har hun jobbet både som assistent og barnehagelærer på disp.

Julia Haavi

Stilling: Pedagogisk leder
404 10 594
skog@nesbrubarnehage.no

Julia er utdannet barnehagelærer og har jobbet som pedagogisk leder hos oss siden 2018.

Inger-Johanne Muri

Stilling: Pedagogisk leder
404 10 594

Inger-Johanne har jobbet hos oss siden 2011. Hun ble ferdigutdannet barnehagelærer i juni 2020. Hun jobber nå som pedagogisk leder på storbarn i tillegg til assisterende styrer. Inger-Johanner er også utdannet barne- og ungdomsarbeider, har 30 stp i grunnleggende pedagogikk og 30 stp i spesial pedagogikk. Hun har jobbet som både fagarbeider, pedagogisk leder på disp og daglig leder på disp.

Faste Vikarer

Stilling: Vikar

Barnehagen har 2 faste vikarer vi benytter ved behov, Jonas og Rimah. Jonas og Rimah er begge supre vikarer som vi leier via vikarbyrået Ethos Bemanning. De har begge jobbet i faste vikarstillinger hos oss siden våren 2020.

Andre ansatte

Susanne Riseggen

Stilling: Daglig leder
960 18 753
kontor@nesbrubarnehage.no

Susanne er utdannet førskolelærer og har 30 ekstra studiepoeng i innføring i generell psykologi og forskningsmetode. Hun har flere års ledererfaring fra barnehage før hun startet som daglig leder i Nesbru barnehage høsten 2017.