Skog

 

......

Hei! Vi er avdeling Skog og består av 20 barn i alderen 3-6 år. Avdelingen har 2 pedagogiske ledere, 1 assistent og 1 ekstra assistent i 40% stilling på tur og gruppedager.

Skog har ekstra fokus på uteaktiviteter, friluftsliv og vi er mye ute både sommer og vinter. Vi er så heldig at vi har et fantastisk uteområde i barnehagen med egen "skog", akebakke, grillhytte, lavvo, flere husker og mange lekestativer.

Høsten 2017 startet vi smått opp med "villmarksklubb" der barna får lære om friluftsliv, spikking, fisking og mye mer! De voksne har gått på friluftslivkurs for å kunne tilby barna best mulig opplevelse og læring i dette. 

Skog går på turer til Grønlia for lek og grovmotorisk aktiviteter i skogen, til Holmenskjæret for fisking på sommeren og andre turer i nærmiljøet.

Førskoleklubben er også noe som er veldig populært blant barna. Her får førskolebarna bedre kjennskap til "skolerelaterte" temaer som matematikk, bokstaver, engelsk, naturfag, regellek og mye mer! 

Sosial kompetanse er noe vi jobber med daglig på Skog. Her har vi fokus på at barna lærer seg sosiale koder som empati, rolletaking, prososial atferd, selvhevdelse, selvkontoll, lek, glede og humor. 

I tillegg til utelek og friluftsliv er vi særlig opptatt av å gi barna rikelig med omsorg og trygghet, noe vi mener er en forutsetning for deres lek, læring, danning, sosiale og språklige kompetanse. 

Velkommen til oss!