Besøksdager for nye barn

Til de nye barna som får tildelt plass hos oss fra august hvert år ønsker vi å invitere til besøksdager i juni. Da kan barn og foreldre komme på besøk i barnehagen en fastsatt dag hver ukefor å bli bedre kjent. Tidligere har dette vært hver onsdag i juni. 

På besøksdagene blir både foreldre og barna bedre kjent med personalet, barnehagen, barna og avdelingen som helhet. Barn og foreldre får da en større innsikt i hva barnehagen inneholder og hva som venter dem fra høsten av. Vi ser at barn som er ofte innom barnehagen før sommerferien får en lettere tilvenningsfase når høsten kommer.

Når dere har fått plass hos oss vil dere få et dokument med mer detaljert informasjon da dette varierer fra år til år. 

Vi ønsker derfor alle nye barn og foreldre hjertelig velkommen til oss på besøksdager hver i juni!