Tilvenning

Tilvenningstiden er viktige dager hvor barnet hvor barnet skal gjøre seg kjent med barnehagen, omgivelsene, barna og de voksne på avdelingen. Hos oss i Nesbru barnehage starter allerede tilvenningen lenge før oppstartsdatoen med besøksdager før sommeren. Dette for å sikre en trygg og god start for barna!

For at overgangen fra hjem til barnehage skal bli best mulig får hver barn en tilknyttingsperson som tar imot barnet når det kommer å følger både barnet og foreldrene den første tiden. Denne tilknyttingspersonen vil ha en tett dialog med foreldrene for å skape en trygg, god og tillitsfull kontakt.

Alle barn er forskjellige og i tilvenningstiden vurderer vi fortløpende hvor mye barna trenger foreldrene til stede. En gjennomsnittlig tilvenning hos oss vil se slik ut: 

Dag 1: Kl 09.30-11.00: Starter med et lite møte for å fylle ut helseerklæringer og avklare diverse ting som allergier, søvn, mat og andre behov. Barnet er med foreldrene og tilknyttingspersonen hele tiden. Leker å blir kjent inne.

Dag 2: Kl. 09.30-12.00: Barnet leker og blir kjent. Spiser sammen med barna på avdelingen, da tar foreldrene seg en liten tur ut av avdelingen etter avtale med tilknyttingspersonen.

Dag 3: Kl. 09.30-avtale: Barnet leker, spiser og prøver å sove i barnehagen (om den ennå gjør dette). Ta med vogn om barnet sover. Foreldrene tar seg en lengre tur ut etter avtale med tilknyttingspersonen.

De følgende dagene er det fint om barnet kan ha korte dager. Å begynne i barnehagen er en stor overgang for barna og de fleste blir fort slitne av alle inntrykk og opplevelser.

Sammen skaper vi en god og trygg tilvenning får deres barn! :)