Årsmøte i Nesbru Kvinne- og Familielag 2021

Årsmøte i Nesbru kvinne- og familielag blir avholdt 23. mars 2021. Møte vil bli holdt digitalt. Agenda vil bli sendt ut 1-2 uker før møte. Husk at det er kun de som er medlem i Norges kvinne- og familielag / Nesbru kvinne- og familielag som har stemmerett ved årsmøte. Alle foresatte i barnehagen vil få tilbud om innkalling, om det er andre som er medlem hos oss som ønsker å delta på årsmøte, ta kontakt så får dere link til digitalt årsmøte. Har du noen spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med daglig leder Susanne på mail: kontor@nesbrubarnehage.no