Ekorn

Vår småbarnsavdeling heter Ekorn. Her har vi plass til 9 barn i alderen 1-2 år. De ansatte på avdelingen består av 1 pedagogisk leder og 2 assistenter. 

Hovedfokuset vårt er å gi barna omsorg og trygghet i hverdagen. Dette tenker vi er elementært for at barna skal tørre å utforske, leke og lære. 

Inne på avdelingen har vi et stort lekeapparat som gir grovmotorisk utfordring, et lese- og matematikkhjørne og et bord som er til formingsaktiviteter og måltider. 

Vi har samlingsstunder og aktiviteter hver dag som følger månedsplanen. 

Det flotte uteområde vårt brukes aktivit av småbarna. Vi har både lavvo, skog, variert terreng, flere husker og mange lekeapparater. Her kan de minste barna utvikle de grovmotoriske ferdigheter i natrulige omgivelser.

Vi jobber også hver dag med sosial kompetanse blant småbarna hvor vi har fokus på at de skal lære empati, rolletaking, turtaking, selvhevdelse, prososial atferd, selvkontroll, leke, glede og humor.

 

Velkommen til oss!