Barnehagen vår

Nesbru barnehage er en privat barnehage som eies av Nesbru kvinne- og familielag. Barnehagens formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage med et høyt service nivå og kvalitet i alle ledd, Vi åpnet våre dører allerede i 1945! Siden den gang har barnehagen gått gjennom mange endringer og barnehagen består nå av 27 barn fordelt på 2 avdelinger. Skog består av 18 barn fra 3-6 år og Ekorn består av 9 barn fra 1-2 år. 

Barnehagen har et meget stor og variert uteområde som vi bruker mye i vår hverdag. Både lavvo, klatremushytte, lekeapparater og variert terreng finner vi på uteområde til barnehagen. Vi ligger perfekt til fine turområder som blant annet Grønlia, Holmenskjæret og det er kort vei til kollektivtrafikken. 

 

Visjon:

Barnehagens visjon er: Hver dag som et eventyr.. Med denne visjonen ønsker vi at barna skal oppleve en eventyrlig hverdag sammen med oss uansett om vi er inne eller ute. Vi ønsker at barna skal oppleve små eventyr hver dag i form av gode opplevelser i både formell og uformell læring. Vi ønsker rett og slett å skape eventyrlige barnsdomsminner sammen med barna. 

 

Satsningsområde:

Satsningsområde til barnehagen 2017/2018 er Natur. Med det flotte uteområde og de turmulighetene denne barnehagen tilbyr faller det seg naturlig å ha satsningsområdet natur. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Friluftsaktiviteter og utelek er en del av barnehagens hverdagsliv. Nærmiljøet gir muligheter for ulike erfaringer i forhold til å lære om samspill i naturen og mellom mennesket og naturen. Barnehagen skal bidra til at barn får undre seg, eksperimentere, systematisere og samtale om fenomener i den fysiske verdenen og videre erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet.

Vi jobber også mye med sosial kompetanse. Dette er noe barna erfarer hver dag og viktige områder som empati, rolletaking, prososial atferd, selvkontroll, selvhevdelse, lek, glede og humor er blant annet noe av det vi jobber med sammen med barna hver dag.