Skog

Hei! Vi er avdeling Skog og består av 18 barn i alderen 3-6 år. Avdelingen har 1 pedagogisk leder og 2 assistenter. Skog har ekstra fokus på uteaktiviteter, friluftsliv og vi er mye ute både sommer og vinter. Vi er så heldig at vi har et fantastisk uteområde i barnehagen med egen "skog", akebakke, lavvo, flere husker og mange lekestativer.

Vi har høsten 2017 så smått startet opp med "villmarksklubb" der barna får lære om friluftsliv, spikking, fisking og mye mer! De voksne går på friluftslivkurs for å kunne tilby barna best mulig opplevelse og læring i dette. 

Skog går på turer til Grønnlia for lek og grovmotorisk aktiviteter i skogen, og til Holmenskjæret for fisking på sommeren. Vi går også turer til andre områder i nærheten som feks. Holmenbanen for å spille fotball.

Førskoleklubben er også noe som er veldig populært blant barna. Her får førskolebarna bedre kjennskap til "skolerelaterte" temaer som matematikk, bokstaver, engelsk, naturfag, regellek og mye mer! 

Sosial kompetanse er noe vi jobber med daglig på skog. At barna lærer seg sosiale koder som empati, rolletaking, prososial atferd, selvhevdelse, selvkontoll, lek, glede og humor. 

I tillegg til utelek og friluftsliv er vi særlig opptatt av å gi barna rikelig med omsorg og trygghet, noe vi mener er en forutsetning for deres lek, læring, danning, sosiale og språklige kompetanse. 

 

Velkommen til oss!