Besøksdager for nye barn

For de nye barna som får tildelt plass hos oss fra august 2018 ønsker vi å invitere til besøksdager i juni. Da kan barn og foreldre komme på besøk i barnehagen hver onsdag i juni fra kl. 09.30-11.00 for å bli bedre kjent.

Dere blir bedre kjent med personalet, barnehagen, barna og avdelingen. Barn og foreldre får da en større innsikt i hva barnehagen inneholder og hva som venter de fra høsten av. Vi ser at barn som er ofte innom barnehagen før sommerferien får en lettere tilvenningsfase når høsten kommer.

Vi ønsker derfor alle nye barn og foreldre hjertelig velkommen til oss på besøksdager hver onsdag i juni fra 09.30-11.00! Første besøksdag er 06.juni.