Rammeplanen

De 7 forskjellige fagområdene i rammeplanen er: 1 Kommunikasjon,Språk og tekst 2 Kropp, bevegelse og helse 3 Kunst, kultur og kreativitet 4 Natur,miljø og teknikk 5 Etikk,religion og filosofi 6 Nærmiljø og samfunn 7 Antall, rom og form

Rammeplanen er et viktig dokument for å sikre barn et likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet.

Vi i Nesbru barnehage ønsker å fokusere på kvalitetsutvikling og mener at barnehagens viktigste ressurs er personalet.

Vi har derfor valgt å bruke mye ressurser på kompetanseheving i 2016.
Rammeplanen skal gi oss retningslinjer for både innholdet i og oppgavene til barnehagen, og gi både personale, foreldre, eier og tilsynsmyndighet en forpliktende ramme for det viktige arbeidet i nesbru barnehage.