Arrangementer og viktige datoer 2017

Nesbru barnehage har flere faste arrangementer hvert år. Vi har plandager for faglig oppdateringer, dugnader for alle foreldrene hvor daglig leder er tilstede, foreldremøte osv Flere datoer for arrangementer blir lagt ut her etter som datoene blir bestemt.

 VIKTIGE DATOER

 

ÅRSMØTE

27 Mars kl 18

 

PLANDAGER-HVOR BHG ER STENGT.

Felles plandag for alle barnehager i Asker  Tirsdag 18 april 2017

Tirsdag 2 &  Onsdag 3 mai 2017

8 september 2017

 

 

DUGNAD FOR FORELDRENE

 

Vår: 26 april-17

 

FORELDREMØTE

mandag 11 september

 

SOMMERAVSLUTNING

 14 Juni-17 Starter kl 16 i bhg. (Foreldrene til skolestarterne er arrangører.)