Virksomhetsplan

Planens hensikter og målgruppe: Virksomhetsplanen er en felles plan for hele barnehagen og skal gi et bilde av hva vi er opptatt av og hvordan vi jobber. Den er felles for begge avdelingene, gjelder for nye tre år og skal på denne måten sikre kontinuitet og helhetstenkning i vårt arbeide. Virksomhetsplanen skal gi foreldre en mulighet til å få et større innblikk i hva som ligger til grunn for vårt arbeide med barna og for de valg vi gjør. Virksomhetsplanen er også vårt ansikt utad både til kommunen, andre barnehager og for andre interesserte i Nesbru barnehage

 

Les vår virksomhetsplan her

VIRKSOMHETSPLAN