Ønsker du plass i vår barnehage?

Vi følger opptak via Asker kommune. Til hovedopptaket er søknadsfristen 1. mars. Ta gjerne kontakt med ledelsen i Nesbru barnehage om du ønsker å vite mer om oss eller besøk oss på vår facebook side.

Ønsker du plass for barnet ditt i vår barnehagen må du søke via søknadsskjema til Asker kommune. Det fås ved henvendelse til barnehagen eller ved Asker kommmune ved servicetorget (samordnet opptak for kommunale og private barnehager).

Det kan også søkes via internett på Asker kommune sine hjemmesider.

Les mer om våre opptakskriterier i våre vedtekter her.