Eierstyret i NKF og SU i Nesbru barnehage

Nesbru barnehage eies av Nesbru Kvinne- og familielag. Det er som oftest foreldrene til barna som går i barnehagen som sitter i eierstyret, men det er åpent for at alle medlemmer kan stille til valg.

På årsmøte i januar 2017 ble Pål Kristiansen kjøpt inn som proffesjonell styreleder og er ikke foreldre til noen i bhg.

Styrelder: Pål Kristiansen
Nestleder:  Ida Marie Høeg Aston
Styremedlem: Peder Nordli 
Styremedlem:Ronny Solvik


Vara: Kathrine Loe Bjønnes

Daglig leder: Heidi Michalsen

SU består av en forelder, en ansatt-representant og en representant fra eierstyret. Styrer i barnehagen er sekretær uten stemmerett.

- SU-leder: Eva Halvorsen
- Helene Solheim(ansatt representant)
- Ida Marie Høegh ASton (representant fra eierstyret)
- Heidi Michalsen (Daglig leder)

Her er arbeidsoppgavene til SU